Febrer 2023

22 Febrer: Dimecres de Cendra
24 Febrer: Via Crucis (18:30)
25 Febrer: Sortida FOC
26 Febrer: 1r Diumenge de Quaresma
Sortida FOC
Trobada Amics 1 – 2

Març 2023

Divendres 3 Març: Via Crucis (18:30)
Dissabte 4 Març: Recés Catecumenat. Tibidabo
Diumenge 5 Març: 2n Diumenge de Quaresma: Recés Parroquial Horari de 17 a 18:45
Recés Catecumenat. Tibidabo
Dilluns 6 Març: Consell Parroquial
Dimecres 8 Març: Consell d’Obra
Dijous 9 Març: Pregària per la Pau
Arxiprestat. St Joan Bosco
Divendres 10 Març: Via Crucis (18:30)
                                  Sopar Solidari
Recés Diocesà predicat pel bisbe S. Gordo
Dissabte 11 Març: Recés Diocesà predicat pel bisbe S. Gordo
Diumenge 12 Març: 3r Diumenge de Quaresma: Trobada Amics 3 – 4, Joves
Divertim-nos en Família
17 Març: Via Crucis (18:30)
18 Març: Acompanyament n.2 – Codolar (18 -19)
19 Març: 4t Diumenge de Quaresma
Acompanyament n.2 – Codolar
24 Març: Via Crucis (18:30)
26 Març: 5è Diumenge de Quaresma
30 Març: Celebració Comunitària de la Reconciliació (19:00)
31 Març: Via Crucis (18:30)

Abril 2023

2 Diumenge de Rams. Benedicció Rams a les 12:00 a la plaça Ferran Reyes.
6 Dijous Sant: Celebració (19:00) + Hora Santa /
Pasqua Familiar Talamanca
7 Divendres Sant: Via Crucis (11:00) Celebració (17:00)
8 Dissabte Sant: Pregària matí (10:00) Celebració PASQUAL (22:00)
9 Diumenge de Pasqua