El passat mes de desembre, al Consell de Ministres es van aprovar canvis en la Llei de mecenatge, que incloent diverses modificacions fiscals respecte a les aportacions cap a organitzacions sense ànim de lucre, que facilitaran la solidaritat ciutadana. Entraran en vigor a partir d’1 de gener de 2024.

Els quatre canvis més significatius en la modificació de la Llei de mecenatge són:

  • S’amplia la quantitat que es considera micromecenatge, que passa dels 150 a 250 euros, mantenint el percentatge de deduccions actual del 80%.
  • S’incrementa el percentatge ordinari de deduccions per a donatius, donacions i aportacions efectuades a persones físiques i jurídiques fins al 40% (abans era del 35%).
  • S’incrementa el percentatge de deduccions per a les donacions que compleixen els requisits de recurrència, passant del 40% al 45% en el cas de les provinents de persones físiques i de 40% al 50% en el cas de les persones jurídiques.
  • La cessió de l’ús d’un bé moble o immoble sense contraprestació, per un temps determinat, serà considerada donació amb dret a desgravació.
Quadre resum canvis llei de mecenatge