El equipo de animadores de AMICS 1-2 ha preparado esta dinámica para que podáis realizar en familia.

L’equip d’animadores d’AMICS 1-2 ha preparat aquesta dinàmica perquè pugueu fer en família. Si us voleu descarregar el document, cliqueu aquí