Sacraments

Baptisme

Cal participar en una trobada formativa amb els Padrins

Responsable: P. Rafael i Nicole

Catequesi d'iniciació (Primera Comunió)

2 anys de catequesi. Amb reunions formatives pels pares.

Persones de contacte: P.Joan i Capi

Confirmació

Procés catequètic en grup, a partir de la primera comunió. Aproximadament, es fa sobre els 18 anys. Els Acompanyats dels Nois/es i Adults concreten el Moment del Procés per a la Celebració

Persones de contacte: Myriam i P. Rafael

Matrimoni

Cal participar en un curset que dura 1 dia, un diumenge, matí i tarda, amb dinar compartit inclòs

Persones de contacte: P. Rafel i equip d’animadors format per, Xavi – Angels / Reyes -Raúl

Sacrament de la reconciliació

En principi, podeu rebre el sagrament de la reconciliació, 15 minuts abans de les eucaristies de caps de setmana i festes. Pels dies de cada dia, podeu demanar a algun dels sacerdots que hi ha en aquell moment a la parròquia.

Assistència religiosa a malalts o gent gran

Contactar amb el P. Joan