Grups de Fe

Petits amics de Jesús

Què fan? Adapten a les edats que hi participen, l’evangeli de la setmana.

Franja d’edat: dels 2-3 anys fins als 7 anys, aproximadament

Horaris: Els primers diumenges de mes a l’eucaristia de 19.
Dies: 5 de febrer; 5 de març; 2 d’abril; 7 de maig; 4 de juny
Persona de contacte:

Catequesi infantil

Què fan? Preparació per al sagrament de la Primera Comunió.

Franja d’edat: dels 8 als 10 anys

Horaris: Divendres de 18 h a 19.30 h

Persona de contacte: Capi i P. Joan

AMICS

Què fan? Etapa d’Itinerari d’Educació en la Fe (IEF)* de 4 anys

Franja d’edat: dels 10 als 14 anys

Horaris: Divendres de 18 h a 20 h

Persona de contacte: Myriam, Coordinadora de Grups de Fe

FOC

Què fan? Etapa de l’IEF de 2 anys

Franja d’edat: dels 14 als 16 anys

Horaris: Divendres de 20 h a 22 h

Persona de contacte: Myriam, Coordinadora de Grups de Fe

Joves

Què fan? Etapa d’IEF de 2 anys

Franja d’edat: dels 16 anys als 18-19 anys

Horaris: Divendres de 22 h a 24 h

Persona de contacte: Myriam, Coordinadora de Grups de Fe

Catecumenat

Què fan? Etapa d’IEF de 4 anys

Franja d’edat: dels 19 als 23-24 anys

Horaris: Divendres de 22h a 24h

Persona de contacte: Coordinadora de Grups de Fe

Grups d'adults

Franja d’edat: de 25 anys en endavant

Horaris: Diversos dies i horaris

Persones de contactes: P. Joan i P. Rafel

* L’IEF (Itinerari d’Educació en la Fe) és la proposta salesiana de creixement i maduració en la fe cristiana. És un itinerari que busca el creixement espiritual integral dels nois i noies, adaptant-se al seu procés maduratiu.

La persona que coordina els Grups de Fe (que segueixen l’IEF) és Myriam Navarro.

Som noticia