COL·LABOREM

perquè volem que la nostra PARRÒQUIA sigui

 • CASA de DÉU i casa de totes les PERSONES de bona voluntat
 • Espai de l’ESGLÉSIA per PREGAR, CELEBRAR i COMPARTIR
 • Presència SALESIANA al servei dels INFANTS i dels JOVES
 • Veu per a l’EVANGELI i companyia per als qui més ho NECESSITIN

i per això aportem TEMPS en diferents SERVEIS i DONATIUS.

Pots col·laborar amb nosaltres amb DONATIUS de les següents maneres:

 • CODI 04157
 • Domiciliacions bancàries i Transferències periòdiques o puntuals:
  • ES18 2100 3026 3222 0030 3734
  • ES74 0075 0129 2006 0054 1933
 • Safata de l’ofertori de la missa.
 • Caixes col·locades al fons de l’església.
 • Donatius personals en Secretaria o a d’altres responsables parroquials.

Colabora

porque queremos que nuestra PARROQUIA sea

 • CASA de DIOS y casa de toda PERSONA de buena voluntad
 • Espacio de la IGLESIA para REZAR, CELEBRAR y COMPARTIR
 • Presencia SALESIANA al servicio de NIÑOS, NIÑAS y JÓVENES
 • Voz para el EVANGELIO y compañía para quien más lo NECESITE

Y por eso damos TIEMPO en SERVICIOS varios y DONATIVOS.

Puedes colaborar con nosotros con DONATIVOS mediante:

 • CÓDIGO 04157
 • Domiciliaciones bancarias y Transferencias periódicas o puntuales:
  • ES18 2100 3026 3222 0030 3734
  • ES74 0075 0129 2006 0054 1933
 • Bolsa durante el ofertorio de la misa.
 • Cajas colocadas al fondo de la iglesia.
 • Donativos personales en Secretaria o a otros responsables parroquiales.